Cookies help Arcadja providing its services: browsing the portal you accept their use.
I cookies aiutano Arcadja a fornire i suoi servizi: navigando nel portale ne accettate l'utilizzo.
Cookies disclosure/Informativa cookies

  • Art Auctions, Ventes aux Encheres Art, Kunstauctionen, Subastas Arte, Leilões de Arte, Аукционы искусства, Aste
  • Research
  • Services
  • Enrollment
    • Enrollment
  • Arcadja
  • Search author
  • Login

Elias Martin

(1739 -  1818 )
MARTIN Elias Självporträtt - Vid Ritbrädet

Stockholms Auktionsverket
Dec 2, 2014
Find artworks, auction results, sale prices and pictures of Elias Martin at auctions worldwide.
Go to the complete price list of works Follow the artist with our email alert
Along with Elias Martin, our clients also searched for the following authors:
Alfred Herbert, Robert Eberle, David I Cox, William Beechey, Ramsay Richard Reinagle, John I Varley, John Martin
Artworks in Arcadja
81

Some works of Elias Martin

Extracted between 81 works in the catalog of Arcadja
Elias Martin - Eremiten

Elias Martin - Eremiten

Original -
Estimate:

Price:

Net Price
Lot number: 3123
Other WORKS AT AUCTION
Description:
Objektsbeskrivning ELIAS MARTIN 1739-1818 Eremiten Olja på uppfodrad duk, 68 x 54 cm. . PROVENIENS I konstnärens ägo fram till ca 1806 Fröken Elma Lundborg, född 1865 . UTSTÄLLD Elias Martin utställning, Konstakademien, Stockholm 1931, katalognr 93 Elias Martin och hans krets, Nationalmuseum, Liljevalchs konsthall, Stockholm 1950, katalognr 364 . LITTERATUR Förteckning på Martins Arbeten som äro att bese i Huset N:o 19 uti Kungsbacken, längst inne på gården. - Entéen är 16 Skillings Riksg., då Katalog utan särskildt betalning medföljer, Stockholm, tryckt hos C. F. Marquard 1806, nr. 114 "En Eremit i sitt lugn, studerar sig sjelf i den Maken det hufvud hans håller i handen, han skräckes icke för den dödes ben, solen gläder icke dess mindre dess dystra bo. Naturen är dess dageliga betraktande." Ragnar Hoppe: Målaren Elias Martin, 1933, ss. 182-3 avbildad sidan 187, katalognr 143 . Denna målning, utförd före 1806, är unik i Martins produktion och i svensk konsthistoria. Ingen annan målning är känd avbildande en eremit vid sin eremithydda eller, som det också kallas, eremitage. Eremitage har dock avbildats, exempelvis eremithyddan i Engelska parken i Forsmarks bruk av Elias Martin (akvarell i Uppsala Universitets Bibliotek) och Jonas Carl Linnerhielm (1758-1829) (linjeetsning "Eremitage i Forsmarks Park" samt akvarell från 1807 "Partier i parken med eremitgrottan, Belisarii boning och obelisken" i Jernkontorets ägo. Om sitt besök där skriver Linnerhielm den 18 juni 1807 (T. Forsman, Vem anlade engelska parken?, i Forsmarks bruk. En Uppländsk herrgårdsmiljö, 1984, s. 197): . "Vildheten tilltager, en fotstig kröker till en klippa, och vid dess fot röjer sig en galler-dörr af obarkade grenar. Man väntar här en håla eller ett förvaringsställe för trädgårdsredskap; men - inom denna stängsel finner man en nätt Grotta, och i dess skumhet en Eremit, sittande med en bok i handen. Han är klädd i mörk violett kåpa, och har en mild men allvarsam uppsyn.." . Eremithyddan i Forsmark byggdes 1804 under Samuel af Ugglas ägarskap av Forsmarks bruk. En vaxeremit fanns kvar i grottan till 1879 då den ersattes med en träfigur. Modet att anlägga eremithyddor i parkanläggningar kom till Sverige från England i slutet av 1700-talet. I en nyligen utkommen bok av Professor Gordon Campbell, The Hermit in the Garden: From Imperial Rome to Garden Gnome, 2016, sägs följande om eremithyddor i England under 1700-talet: . "It was highly fashionable for owners of country estates to commission architectural follies for their landscape gardens, many of which included hermitages comprising of a small cottage, cave or contemplative gazebo. Often, landowners would inhabit their hermitages with imaginary or, in some cases, real hermits. Hermits were often hired for seven years, required to refrain from cutting their hair or washing and had to live austerely. They could receive up to £600 in return, enough to never work again." . Professor Campbell menar att skälet till att anlägga eremithyddor och befolka dem med inhyrda "eremiter" står att finna i överklassens fäbless för melankoli och socialt patos. Hoppe, op. cit., gör följande betraktelse av den aktuella målningen: "Vore inte belysningsproblemet med dess suggestiva ljusdunkel och motsättningen mellan de belysta partierna i förgrunden och grottans kyliga mörker så vackert löst, skulle man nästan vilja kalla en sådan målning enbart kuriös. Nu blir den dock ett stycke inspirerat måleri, där man inte minst beundrar det breda, saftiga föredraget och bildens organiska enhet." . Motivet är gestaltat i skymningen, vilket illustreras av fullmånen som skymtar mellan träden. Från en tekniskt och målerisk synvinkel uppvisar målningen en ny fas i Martins konstnärsskap. I hans tidigare verk, i likhet med den tradition som var förhärskande hos landskapskonstnärer under 1600-1700-talen, applicerade Martin träd och annan vegetation först efter det att himlen och bakgrunden hade målats. I den aktuella målningen har hans teknik genomgått en radikal förändring. Han har först målat träden och vegetationen och därefter fokuserat sitt intresse på himlen och bakgrunden. Detta framgår tydligt av ljusinsläppen mellan trädens olika grenar vilka applicerats först efter det att träden målats. Detta innovativa målningssätt skapar en känsla av ögonblicksbild som om målningen vore utförd i det fria direkt inför motivet. Martin förebådar med denna teknik impressionismens idé, vilket redan Hoppe noterade. Eremitens ansiktsdrag visar frapperande likhet med anletsdragen hos en figur i en figurstudie av Martin såld på Stockholms Auktionsverk 3 mars 2015, nr. 296310. Möjligtvis har konstnären lånat sina egna anletsdrag till bägge dessa figurer.
Elias Martin - Självporträtt - Vid Ritbrädet

Elias Martin - Självporträtt - Vid Ritbrädet

Original
Estimate:

Price:

Net Price
Lot number: 2153
Other WORKS AT AUCTION
Description:
ELIAS MARTIN

1739-1818

Självporträtt - Vid ritbrädet

Olja på duk, 66,5 x 50 cm.

Utförd ca 1790

Jämför med målning i samlingarna på Nationalmuseum (NMGrh 1950) Johan Gustaf Sandberg, kopia efter denna målning

PROVENIENS

Handlande Gustaf Richard Sundström (1819-1903), Stockholm

hans dotter Anna Mathilda Sundström (född 1854), g.m. Andreas Bernström

deras son apotekare Gustaf Bernström (1877-1966), Göteborg

därefter i arv fram till nuvarande ägare

UTSTÄLLD

Elias Martin och hans krets - Natur och människor i Gustaf III:s Sverige, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1950, katalognr 312

LITTERATUR

Ragnar Hoppe: Elias Martin, SAK publ. XLII, Stockholm 1933, omnämnd som nummer 96a i förteckningen över målningar i olja, sidan 283

Ord och Bild - Illustrerad Månadsskrift, 42:a årg, Stockholm 1933, avbildad sidan 465

Såsom styrelseledamot i Borgerskapets enkehus köpte Gustaf Richard Sundström auktionens målning ca 1880 av Elias Martins sondotter, Augusta Wilhelmina Lindskog (död 1886), änka efter järnkramhandlare Adolf Ludvig Lindskog.
Elias Martin - From Djurgården Overlooking Fredrikshofs Castle

Elias Martin - From Djurgården Overlooking Fredrikshofs Castle

Original
Estimate:

Price:

Lot number: 343
Other WORKS AT AUCTION
Description:
343.

Elias Martin

1739-1818

From Djurgården overlooking Fredrikshofs Castle.
Indian ink 28 x 28 cm.
Tidigare i direktör Bengt Bernströms samling, Stockholm.
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Elias Martin och hans krets", 31 mars - 11 juni 1950, cat nr 620.

Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 1968
Elias Martin - Vy Över Rochester Med Figurer

Elias Martin - Vy Över Rochester Med Figurer

Original -
Estimate:

Price:

Lot number: 511
Other WORKS AT AUCTION
Description:
Elias Martin

1739‑1818. Vy över Rochester med figurer. Numrerad \”No 990\” samt \” 1.1.0\”. Blyerts, tusch och akvarell på papper, 20,5 x 16.

Elias Martin

Pencil, ink and watercolour on paper, 20,5 x 16 cm.

Proveniens:

Svaneholms Slott.

Utställd:

Liljevalchs konsthall, \”Elias Martin och hans krets\”, Stockholm 1950.

Något blekt.
Elias Martin - Mine De Fere De Dannemora

Elias Martin - Mine De Fere De Dannemora

Original
Estimate:

Price:

Lot number: 532
Other WORKS AT AUCTION
Description:
532.

Elias Martin

1739-1818

Attributed to

"Mine de fere de Dannemora".
(2) Watercolour 24 x 30.5 cm and 32 x 24 cm. Contemporary gilded and bronzed frames.
Troligen förlagorna till något av de grafiska arbetena med snarlika motiv som brodern Johan Fredrik Martin utförde.
Arcadja LogoServices
Subscription
Advertising
Sponsored Auctions
Subscription

Arcadja
Our Product
Follow Arcadja on Facebook
Follow Arcadja on Twitter
Follow Arcadja on Google+
Follow Arcadja on Pinterest
Follow Arcadja on Tumblr